Ανθρωπιστικό Έργο

Στον τομέα του Ανθρωπιστικού Έργου, μέσα στα πλαίσια της Αγάπης προς τον συνάνθρωπο, η Agape δραστηριοποιείται ανάμεσα σε ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες της χώρας μας, όπως και ανάμεσα σε μειονότητες, προσφέροντας πάντα κατά τις δυνάμεις της σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μέρος αυτής της προσπάθειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, περιλαμβάνει αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας, όσο και υλικές παροχές κατά τις εκάστοτε ανάγκες.

Συνδεδεμένη με τον οργανισμό Cru, η Agape υπηρετείται από περισσότερα από 27.000 άτομα προσωπικό, όπως και από τουλάχιστον 225.000 εθελοντές, σε πάνω από 190 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με αυτό τον τρόπο θεωρείται ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα του με ένα μεγάλο εύρος και πλήθος δράσεων.

Βοηθήστε την προσπάθεια μας

Η Agape στηρίζεται με τη δικιά σας βοήθεια. Οι εισφορές σας υποστηρίζουν τις προσπάθειες μας να κάλυψουμε τις πνευματικές, συναισθηματικές και ανθρωπιστικές ανάγκες της κοινωνίας της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού.