Δωρεές

Βοηθήστε την προσπάθεια μας

Η Agape στηρίζεται με τη δικιά σας βοήθεια. Οι εισφορές σας υποστηρίζουν τις προσπάθειες μας να καλύψουμε τις πνευματικές, συναισθηματικές και ανθρωπιστικές ανάγκες της κοινωνίας της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού.

Πληροφορίες Τράπεζας

BANK NAME:
Bank of Cyprus

ACCOUNT HOLDER:
Ch. K. Symvouloi Agapis Ltd

ACCOUNT NUMBER:
357013640861

IBAN:
CY86 00200 1950000 35701364 0861

SWIFT / BIC:
BCYPCY2N